ARTYKUŁ SPONSOROWANY,Inne

Chrystus jest światłością świata, zmartwychwstaniem i życiem

Wszyscy ludzie w pewnym momencie mają myśli: „dlaczego żyję, dlaczego muszę umrzeć, czy istnieje życie wieczne, czy istnieje Bóg, gdzie on jest, jak mogę go poznać, co to jest dobro i zło, czy będę miał jakieś korzyści, jeśli wybiorę w życiu dobro”. Aby odpowiedzieć na egzystencjalne pytania człowieka, istniały i nadal istnieją religie, teorie, filozofie, nurty, opinie.

Wszyscy oni próbowali zinterpretować wolę i myśl Boga, udowodnić jego istnienie lub nieistnienie oraz rozszyfrować sens istnienia świata i człowieka w nim. Później, gdy moja świadomość świata i siebie samego wzrosła, próbowałem dostarczyć rozwiązań poprzez studiowanie i zagłębianie się w mądrość człowieka przede mną, wydobywając to, co brzmiało przyjemnie dla moich uszu lub wyglądało dobrze dla moich oczu. Ostatecznie poprzez dokonanie korelacji porównawczej wszystkich powyższych i przepuszczenie ich przez filtr osobistych pragnień i opinii, ja również uformowałem swój pogląd, swoją filozofię, swoją religię i swoją naukę. wierzenia i duchowość człowieka

„Chryste ratuj mnie”

Bardzo szybko jednak, gdy znalazłem się w bardzo trudnym położeniu i nadszedł czas, by sprawdzić moje teorie w praktyce, czy mają jakąś siłę i prawdę, runęły z hukiem. Nagle poczułem, że stoję na skraju przepaści, trzymając się, by nie spaść, czegoś, co nie istnieje, ale co sam stworzyłem.

Wtedy zawołałem z głębi duszy do Tego, któremu nie wierzyłem i którego Słowo, jak mi się wydawało, wypaczyłem, i powiedziałem: „Chryste ratuj mnie”. Chrystus wtedy przyszedł i przedstawił mi się takim, jakim jest: Święty, nieopisanie pokorny, a jednocześnie potężny Bóg, który sprawił, że wszystko istnieje i trwa przez Niego i dla Niego. Przez kilka dni żyłam w obłoku intensywnej obecności Chrystusa i wielkiego zaskoczenia. Ciągle monologowałem „on żyje, on żyje, niewiarygodne”. Wtedy, w obecności i świętości Chrystusa, zrozumiałem, co przeszkadza człowiekowi w odnalezieniu i poznaniu Boga: grzech. Grzech to nie tylko krzywdy, które wyrządziliśmy w naszym życiu, ale miłość i pożądanie, jakie mamy dla rzeczy tego świata, które są sprzeczne z wolą Bożą, a które w rzeczywistości decydują o naszym życiu i duchowej orientacji.

Chrystus czy świat i pragnienie jego serca

Ten moment poznania Chrystusa jest dla człowieka decydujący, ponieważ jest on wezwany do wyboru, za kim pójdzie. Chrystus czy świat i pragnienie jego serca. Całe życie szukałem prawdy w teoriach i konstrukcjach myślowych. Ale prawda jest osobą, która żyje i komunikuje się z człowiekiem, która nazwie go ze szczerością: Jezus Chrystus.

Chrystus jest światłem i życiem ludzi. Kto Go zna i miłuje, jest posłuszny Jego przykazaniom i zachowuje Jego słowo. Wtedy droga i życie człowieka są rozświetlone. Znamy tego prawdziwego, tego, który nas stworzył, tego, który nas podtrzymuje, tego, który ukochał nas odwieczną miłością, tego, który codziennie okrywa nas miłosierdziem i współczuciem. Ujawnia się cel i sens życia. Człowiek nie jest już tragicznym bytem, ale przez Chrystusa kroczy ku Bogu Ojcu i życiu wiecznemu. A życie wieczne to poznanie i wieczna znajomość Boga i Tego, który posłał Jezusa Chrystusa.

Życie z Chrystusem wymaga czystego i szczerego serca oraz świętości. Świętość nie jest czymś nieuchwytnym czy nadludzkim. Jest to codzienna walka człowieka o to, aby podobać się temu, kogo kocha tj. Bogu. A człowiek podoba się Bogu, jeśli przestrzega jego przykazań. Błędy i upadki są popełniane i będą popełniane. Ale Bóg dał człowiekowi wielki dar pokuty, aby powrócił. Jeśli jest szczery żal za nasze przewinienia, krew Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Chrystus jest prawdą, życiem i światłem ludzi. Nikt nie może iść ani poznać Boga Ojca inaczej niż przez Chrystusa. A Ojciec i Syn są jednym. Do każdego człowieka należy wybór i zaproszenie Chrystusa do swojego życia, aby mógł poznać prawdę, światło, zmartwychwstanie i życie wieczne, Amen.

I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli

Czy naprawdę musimy być od czegoś wolni? Faryzeusze nie rozumieli powodu, dla którego Pan im to powiedział, więc zareagowali i odpowiedzieli, że nigdy nie byli niewolnikami nikogo i że są nasieniem Abrahama. Przejdźmy teraz do dzisiejszego człowieka, który pozornie ma w swoim życiu swobodę robienia tego, co chce, oczywiście bez tego, że jest to niezgodne z prawem.

Tak więc człowiek jest wolny, aby przejść w Internecie, iść do kina, wyjść na zabawę, iść na wycieczki, mieć karierę i cokolwiek innego jego serce może ustawić swoje widoki na lub pragnienie.

Jednak wszystkie te rzeczy mogą stać się pułapką i zniewolić duchowego człowieka w namiętnościach i pragnieniach, które odciągają dziecko Boże od jego Stwórcy i Stwórczyni, którego tak bardzo potrzebujemy, jak powie Dawid w Psalmie ii:2: „Pan jest skałą moją i twierdzą moją, i wybawcą moim.”

Jeśli przyjmiemy Słowo Boże On oświeci nasze serca i nasze umysły, abyśmy mogli podejmować właściwe decyzje w naszym życiu, bo On jest prawdą, za którą musimy podążać, aby mieć życie wieczne, Jan d’6 , Jan c’16 .

Miłość Boga do Nas

On będzie Tym, który umocni naszą słabość przez Swojego Ducha, abyśmy zaparli się siebie Marka i’ 34-37 i oczyścili nasze dusze przez posłuszeństwo prawdzie Piotra a’ 22-24, aby w czasie, który pozostał nam na tym świecie (który jest bardzo krótki) Chrystus był uwielbiony w naszym życiu przez nasze dobre uczynki, patrząc z nadzieją na długą nadzieję. Tą nadzieją jest Chrystus, który dał siebie samego, aby odkupić nas od grzechu i oczyścić przez swoją krew do nowego życia Hebrajczyków v 19, jako swój WYBITNY lud Tytusa b 13-14.

Prośmy JEZUSA CHRYSTUSA, aby objawił nam swoją dobrą, miłą i doskonałą wolę w naszym życiu, a zobaczymy Boga pełnego wnętrzności, który nigdy nas nie odrzuci. Jeśli pójdziemy przed Nim w szczerości i pokornym duchu Bóg zawsze będzie miał MIŁOŚĆ, aby do nas powrócić, ponieważ BÓG JEST MIŁOŚCIĄ Jan 1 d 16.

Chociaż nasze serca mogą być wypełnione lękami i niepewnością stworzoną przez niepowodzenia i przeszkody, które napotykamy w tym życiu, to właśnie Słowo Boże może nas uwolnić, jakkolwiek trudne lub niemożliwe może się nam wydawać .Kto mógłby uwolnić tego człowieka w kraju Gadareńczyków Marek v 1-15, który sprawiał tak poważne problemy tym, którzy go otaczali i wszyscy się go bali?

Nikt nie wierzył, że może być zbawiony i nikt nie mógł nic zrobić.Tylko Pan w jednym Słowie uwolnił jego duszę i ciało i dał mu możliwość pobożnego życia w obecnym wieku i wyznania wielkich rzeczy, które Bóg uczynił w jego życiu.

Kto zatem Pan Jezus wyzwala, staje się teraz dzieckiem Boga Wszechmogącego, cieszy się radością zbawienia i ma w sercu pokój Chrystusowy Filipian d 6-7. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i umysłów przez Jezusa Chrystusa.

Nie miejmy więc w głowie Boga, który zawsze mówi nam, że nie wolno lub trzeba, ale prośmy Go, aby był Panem naszego życia. Oddajmy Mu nasze serca i pozwólmy, aby uwolnił nas z niewoli grzechu i dał nam życie wieczne.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz