Obowiązki w obrębie prowadzenia ksiąg rachunkowych proponowane przez biuro rachunkowe Biegła Księgowa są zawsze przez ekspertów dopilnowane. Obejmą one przede wszystkim: ewidencję dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych, ewidencję dokumentów źródłowych w rejestracjach dla celów podatków od produktów i świadczeń, sporządzanie deklaracji VAT, sprawdzanie wszystkich dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i finansowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i rachunków z banków, potwierdzanie bilansów finansowych, rozliczenie wyjazdów służbowych, obliczanie zaliczek na obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa, opracowanie planu kont razem z polityką rachunkowości, sporządzanie raportów finansowych oraz raportów wykonywanych dla celów statystycznych, aktualizowanie i rejestrowanie danych firmowych, sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku podatkowego oraz zeznania rocznego osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Zaprezentowane biuro księgowe zajmie się tym solidnie, każdorazowo zabiegając o zadowolenie wszystkich klientów.

W dodatku doświadczeni eksperci z biuro rachunkowe wielka wieś gospodarczym, obejmującym: analizowanie i ocenę efektów poprowadzonych przez klienta transakcji, poradnictwo w zakresie planowania następnych inwestycji, obsługę prawno – podatkową, rozliczenia finansowe projektów inwestycyjnych, a także pomoc przy założeniu i organizacji działalności spółek handlowych. Klienci skorzystają też z chęcią z audytów, obejmujących: analizę dokumentów spółki, sposoby rozliczania się z poszczególnych operacji handlowych, rzetelność ksiąg rachunkowych z przepisami i uchwałami, analizę załatwiania rachunków z ZUS oraz z US, analizy umów z kontrahentami i pracownikami pod kątem rozliczania się oraz sensowność kosztów administracyjnych.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like