REGULAMIN

Internetowej Rezerwacji Kursu

TransferAirPort

Regulamin Internetowej Rezerwacji i Sprzedaży Biletów 

 

 

Warunki ogólne Regulaminu 

 

 • Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa warunki i zasady korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów prowadzonego przez firmę MCS-MOBILNE CENTRUM SERWISOWE z siedzibą przy ul. Nowy Świat 41a/60 00-042 Warszawa Nip: 525-225-13-36  (zwanego dalej Usługodawcą) realizowanego w ramach serwisu www.taxilotnisko-modlin.pl

 

 

 • Każda osoba (klient) korzystająca z Formularza rezerwacyjnego i serwisu www.taxilotnisko-modlin.pl i składająca zamówienie za jego pośrednictwem (zwana dalej Klientem) jest zobowiązana do zapoznania się z treścią oraz warunkami w nim zawartych niniejszego Regulaminu. Nieznajomość treści Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 

 

 • Każdy Klient, podejmujący czynności by zarezerwować lub kupić bilet po przez formularz rezerwacyjny na serwisie www.busikmodlin.pl  potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje wszystkie jego postanowienia w obowiązującej formie.

 

 

 •  Treść internetowego sytemu rezerwacji i sprzedaży biletów w serwisie www.taxilotnisko-modlin.pl  prowadzonego przez Usługodawcę nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

Dane Klienta

 

 

 

 

 • Do rezerwacji lub zakupu biletu za pomocą formularza rezerwacyjnego na serwisie www.taxilotnisko-modlin.pl niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych, nr telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, wymaganych w formularzu rejestracyjnym.

 

 

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane lub niepełne oraz nieprawdziwe dane osobowe co morze się wiązać z konsekwencjami i negatywnymi dla klienta skutkami. Nieprawidłowe  wypełnienie formularza i  (np. brak imienia, nazwiska, adresu bądź adresu mailowego), błędne lub nieprawdziwe morze też doprowadzić do niezrealizowania usługi przez usługodawcę (odstąpić od realizacji zamówienia)

 

 

 

Ochrona danych osobowych

 

 

 • Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest MCS-MOBILNE CENTRUM SERWISOWE z siedzibą przy ul. Nowy Świat 41a/60 00-042 Warszawa Nip: 525-225-13-36 dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

 

 

 •  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz cookies zawarte są w Polityce Prywatności pod adresem:

www.taxilotnisko-modlin.pl/polityka-prywatnosci

 

 

 

Zakup

1. W celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletu po przez formularz rezerwacyjny na stronie www.taxilotnisko-modlin.pl Klient wybiera miejsce odjazdu i przyjazdu z dostępnych opcji wyboru w formularzy rezerwacyjnym , a także datę i godzinę podróży spośród dostępnych kursów. Następnie wskazuje formę płatności za bilet oraz akceptuje warunki zakupu lub rezerwacji niezbędne do złożenia zamówienia.

 

2. W przypadku gdy Pasażer podróżuje z dzieckiem mającym mniej niż 150 cm wzrostu, to w takim przypadku jest wymagany fotelik dziecięcy lub podkładka jeżeli klient posiada własny foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci może on na czas podróży zamontować je w busie. W przypadku braku posiadania przez klienta własnego Fotelika dla dzieci musi ten fakt zgłosić lub zaznaczyć przy rezerwacji i może skorzystać z opcji użyczenia przez naszą firmę owego zabezpieczenia dla dzieci w podróży (Fotelik dziecięcy, Podkładka lub Nosidełko dla niemowląt) użyczenie takiego zabezpieczenia dla dzieci wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 10 zł za sztukę. Niedozwolone z przepisami jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach. Klient jest zobowiązany o poinformowaniu przewoźnika przed podróżą o transporcie dzieci. 

 

3. Usługodawca przyjmuje od Klientów opłatę za bilet(y) w formie przelewu internetowego lub gotówką. W przypadku płatności gotówką klient płaci na miejscu u kierowcy przed rozpoczęciem kursu

 

4. Za moment zawarcia umowy między klientem a usługodawcą przewozu uznaje się moment dokonania zapłaty za przejazd w wybranej przez klienta formie (gotówka lub przelew)

 

5. Ceny za przejazd podane na stronach www.taxilotnisko-modlin.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Akceptujemy też obce waluty takie jak (EURO, DOLAR AMERYKAŃSKI, FUNT BRYTYJSKI) Cena kursu dla poszczególnych walut: (EURO :4,20 zł) (FUNT BRYTYJSKI: 4,70 zł) (DOLAR AMERYKAŃSKI: 3,50 zł)

 

6. Fakturę wystawiamy na żądanie Klienta. Usługodawca zastrzega sobie 21 dni na przesłanie faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest pisemne żądanie klienta przesłane na adres e-mailowy taxi@taxilotnisko-modlin.pl 

 

 

V. Postępowanie w sprawach reklamacji i skarg

1. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację lub skargę na adres:

MCS-MOBILNE CENTRUM SERWISOWE z siedzibą przy ul. Nowy Świat 41a/60 00-042 Warszawa Nip: 525-225-13-36 

2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać:

a) datę sporządzenia reklamacji lub skargi;

b) oznaczenie Usługodawcy;

c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację lub skargę;

d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji lub skargi;

e) kwotę roszczenia lub określenie innego żądania;

f) wykaz załączonych dokumentów;

g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

3. Jeżeli wniesiona reklamacja lub skarga nie spełnia warunków, o których mowa w podpunkcie 2 powyżej i uniemożliwia to rozpoznanie reklamacji, Usługodawca wzywa składającego reklamację lub skargę, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji lub skargi bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji lub skargi przyjmuje się datę otrzymania przez Usługodawcę uzupełnionej reklamacji lub skargi.

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę.

 

Ogólne warunki oferty

 

 

 

 • Cena 89 zł dotyczy odbioru pasażerów do czterech osób spod jednego adresu na terenie Warszawy i zawiezienie na Lotnisko Modlin 

 

 • Kursy mogą być łączone choć nie jest to regułą. Usługodawca zastrzega sobie że w przypadku nawarstwienia się zleceń w bliskim odstępie czasowym oraz możliwości zorganizowania odbioru po trasie przejazdu na Lotnisko Modlin kierowca może odebrać kolejnych pasażerów z następnego zlecenia. Każda grupa do czterech osób odebrana spod jednego adresu płaci za swój przejazd osobno cenę 89 zł. Jak to wygląda w praktyce ? przedstawione na przykładzie: Gdy kierowca ma do odbioru klientów np. trzy osoby z dzielnicy Mokotów o godzinie np. 08:00 a kolejny kurs jest z Centrum np. dwóch osób o godzinie 08:10 to są dzielnice sąsiadujące ze sobą i ułożone po drodze w stronę Lotniska Modlin co nie koliduje z trasą przejazdu i nie ma znaczącego wpływu na czas przejazdu. Każda grupa osób płaci za siebie podstawową cenę 89 zł, czyli trzy osoby z Mokotowa płacą 89 zł i kolejna grupa dwóch osób z Centrum płaci 89 zł. Jest to cena za odbiór spod jednego adresu od czterech osób (89 zł) a nie za osobę. Jeżeli sumarycznie do odbioru spod kilku adresów jest więcej osób tak jak w podanym przykładzie to podstawiamy większy samochód.

  

 • W przypadku odbioru jednej grupy osób z kilku adresów np. przy zamówieniu przez jednego klienta przewozu gdzie do odbioru są np. dwie osoby z Centrum a kolejne dwoje znajomych z Żoliborza w takim przypadku jest zastosowana dopłata 25 zł za każdy dodatkowy adres odbioru klienta. 

 

Strona główna | O nas | Usługi | Kontakt

Strona stworzona  © 2017

Taxilotnisko-modlin

ul. Nowy Świat 41a/60

00-042 Warszawa

mail: taxi@taxilotnisko-modlin.pl

Tel: +48 531-531-020